ตรวจสุขภาพประจำปี 60

บริษัท ฟิฟธ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด  มีนโยบายตรวจสุขภาพโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ประจำปี 2560 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีสุขภาพแข็งแรง ป้องกันการเป็นโรค หรือวินิจฉัยโรคได้แต่เนิ่นๆ