พิธีตั้งศาลพระพรหม

เมื่อวันพุธที่ 19 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา บริษัท ฟิฟธ์ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
ได้มีพิธีตั้งศาลพระพรหม และศาตายายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ณ โครงการฟิฟธ์อเวนิวลาดกระบัง
เพื่อความเป็นสิริมงคล และเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ แก่ผู้พักอาศัยภายในโครงการ