CSR “ปันสุขเพื่อน้อง”

โครงการ CSR ” ปันสุข เพื่อน้อง จากใจพี่ชาวฟิฟธ์ดีเวลลอปเมนท์ “

ในวันพฤหัสบดี ที่ 13 กรกฎาคม 2560 เวลา 14.00 น. พนักงานร่วมกิจกรรมมอบสิ่งของบริจาคให้กับสถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าแห่งประเทศไทย (ร.ร.เมตตาวิทยาในความอุปถัมป์ของมูลนิธิสงเคราะห์เด็กกำพร้า) พร้อมถ่ายรูปร่วมกัน ณ  เลขที่ 437 หมู่ 4 ถ.สุขสวัสดิ์ 52 แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ (ข้างวัดสน) ในโครงการ CSR ” ปันสุข เพื่อน้อง จากใจพี่ชาวฟิฟธ์ดีเวลลอปเมนท์ ”